Συχνές ερωτήσεις

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

Αλλαγή Προμηθευτή

 • Πώς μπορώ να αλλάξω Προμηθευτή Ηλεκτρικού Ρεύματος;

Η διαδικασία αλλαγής προμηθευτή ρεύματος είναι πολύ απλή, χωρίς να χρειάζεται να κάνετε καμία αλλαγή στο μετρητή του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να υπογράψετε Σύμβαση Προμήθειας με τον νέο πάροχο προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

 • Υπάρχει επιπλέον χρέωση για την αλλαγή Προμηθευτή;

Δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση για την αλλαγή παρόχου.

 

 • Πόσες ημέρες χρειάζονται για την ολοκλήρωση της αλλαγής Προμηθευτή;

Απαιτείται περίπου μια εβδομάδα από την ημέρα υπογραφής της Σύμβασης Προμήθειας και εξαρτάται από τις διαδικασίες του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ).

 

 • Κατά τη διάρκεια αλλαγής Προμηθευτή υπάρχει περίπτωση να μείνω χωρίς ρεύμα;

Το σπίτι ή, η επιχείρησή σας δεν μένουν ούτε λεπτό χωρίς ρεύμα. Η αλλαγή προμηθευτή είναι μια καθαρά λογιστική πράξη. Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας είναι εγγυημένη από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

 

 • Οι εναλλακτικοί προμηθευτές παρέχουν ρεύμα σε όλη την Ελλάδα;

Προς το παρόν όχι. Υπάρχει ένας μικρός αριθμός νησιών που ανήκει στην κατηγορία των “μη διασυνδεδεμένων νησιών”  και τα οποία οι εναλλακτικοί πάροχοι δεν μπορούν να τα τροφοδοτήσουν με ηλεκτρική ενέργεια.

 

 • Τι είναι ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου;

Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου είναι ο πάροχος ο οποίος υποχρεούται να προμηθεύει πελάτες οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται από προμηθευτή, λόγω υπαιτιότητας του τελευταίου. Ο Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου ορίζεται, με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ).Η μετάπτωση στην υπηρεσία τελευταίου καταφυγίου πραγματοποιείται αυτόματα για τον πελάτη.

 

 

Εγγύηση

 • Τι γίνεται με την εγγύηση που έχω καταβάλει στον υφιστάμενο πάροχο;

Η εγγύηση επιστρέφεται με συμψηφισμό στον τελευταίο λογαριασμό του υφιστάμενου που αναφέρεται ως Τελικός.

 

 • Ποιο είναι το ποσό της εγγύησης που πρέπει να καταβάλω στο νέο πάροχο;

Συνήθως το ποσό της εγγύησης αντιστοιχεί με το κόστος κατανάλωσης ρεύματος για διάστημα 45 ημερών και αφορά αποκλειστικά την εξασφάλιση, τυχόν μελλοντικών οφειλών του πελάτη. Η εγγύηση περιλαμβάνεται στον πρώτο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος που θα λάβετε από το νέο πάροχο. Από ορισμένους προμηθευτές παρέχεται η δυνατότητα μερικής ή πλήρης απαλλαγής της εγγύησης υπό προϋποθέσεις, όπως η ενεργοποίηση πάγιας εντολής.

 

 

Λογαριασμός και Χρεώσεις

 • Κάθε πότε θα λαμβάνω λογαριασμό;

Ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος εκδίδεται κάθε μήνα και ανάλογα με το είδος του λογαριασμού χαρακτηρίζεται ως:

 1. ΕΝΑΝΤΙ (Βάσει εκτιμώμενης κατανάλωσης).
 2. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ (Βάσει καταμετρούμενης κατανάλωσης πιστοποιημένης από τον αρμόδιο Διαχειριστή).

Όταν παύει η ηλεκτροδότηση ή η εκπροσώπηση από τον πάροχο, αποστέλλεται στον καταναλωτή ο ΤΕΛΙΚΟΣ λογαριασμός.

 

 • Τι είναι οι Ανταγωνιστικές Χρεώσεις;

Οι Ανταγωνιστικές χρεώσεις ή χρεώσεις Προμήθειας, καθορίζονται ελεύθερα από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και διαφέρουν ανά Προμηθευτή. Αφορούν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (kWh) και αντανακλούν το κόστος προμήθειας και παραγωγής του εκάστοτε Προμηθευτή.

 

 • Ποιες άλλες χρεώσεις θα δω στο λογαριασμό μου;

Στο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, εκτός από τις ανταγωνιστικές χρεώσεις, περιλαμβάνονται οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις, καθώς και οι αναλογούντες φόροι και τέλη που επιβάλλονται σε όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει.

 

 • Τι είναι οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις;

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις είναι ίδιες για όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει. Αφορούν τις χρεώσεις που επιβαρύνονται όλοι οι καταναλωτές που κάνουν χρήση των υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας.

 

 • Τι είναι οι Λοιπές χρεώσεις;

Λοιπές ονομάζονται οι χρεώσεις που επιβάλλονται μέσω φορολογίας και αφορούν την ομαλή λειτουργία της Αγοράς. Οι λοιπές χρεώσεις υπολογίζονται με τον τύπο: kWh * Μοναδιαία Χρέωση (€ / kWh).

 

 • Ποια είναι η τιμή χρέωσης της κιλοβατώρας (kWh);

Δεν υπάρχει σταθερή τιμή της κιλοβατώρας καθώς εξαρτάται από την εταιρεία, το πρόγραμμα που ανήκετε, τη ρήτρα Ο.Τ.Σ. κ.α. Μάθετε περισσότερα στη σελίδα –> Τιμή κιλοβατώρας.

 

 • Στα ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται υπάρχει δυνατότητα απαλλαγής των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού;

Τα ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται, απαλλάσσονται από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού. Θα πρέπει όμως να υποβληθεί στον οικείο Δήμο, μαζί με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή νόμιμου εκπροσώπου του, βεβαίωση που εκδίδεται από τα τοπικά γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. περί διακοπής ηλεκτροδότησης του ακινήτου.

 

 

ΟΤΣ

 • Τι είναι η Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ);

Η Οριακή Τιμή του Συστήματος είναι η τιμή στην οποία εκκαθαρίζεται η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Δηλαδή η τιμή που εισπράττουν όλοι οι όσοι εγχέουν ενέργεια στο Σύστημα και πληρώνουν όλοι όσοι ζητούν ενέργεια από το Σύστημα. Η Οριακή Τιμή Συστήματος αποτελεί το μεγαλύτερο μέρους του ανταγωνιστικού κόστους Ηλεκτρικής Ενέργειας.

 

 • Κάθε πότε αλλάζει η τιμή της ΟΤΣ;

Η Οριακή Τιμή Συστήματος υπολογίζεται ανά ώρα. Αυτό με απλά λόγια σημαίνει ότι βγαίνει μέσος όρος για την έκαστη ημέρα και εν συνεχεία μέσος όρος του μήνα.

 

 • Τι είναι η «προσαύξηση σύμφωνα με άρθρο 8.8» που βλέπω στον λογαριασμό μου;

Είναι αυξήσεις ή μειώσεις των Χρεώσεων Προμήθειας στην περίπτωση πολύ μεγάλης μεταβολής του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας. Η προσαύξηση του άρθρου 8.8 γίνεται μόνο σε εκκαθαριστικούς λογαριασμούς όπου υπάρχει κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

 

 • Υπάρχει δυνατότητα να γνωρίζει κάποιος τη διακύμανση της ΟΤΣ ανά ημέρα / ώρα;

H πληροφορία είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

 

Καθολική Υπηρεσία

Τι είναι ο Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας;

Ο Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας, υποχρεούται να προμηθεύει μικρούς πελάτες σε όλη την ελληνική επικράτεια, εφόσον συντρέχει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Οι υποψήφιοι πελάτες έχουν αδρανήσει σχετικά με το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής προμηθευτή.
 • Οι υποψήφιοι πελάτες αδυνατούν να βρουν προμηθευτή στην απελευθερωμένη αγορά με βάση τους υφιστάμενους εμπορικούς όρους.

 

 • Τι είναι η Καθολική Υπηρεσία προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος;

Η Καθολική Υπηρεσία προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος θεσπίστηκε το 2011 με σκοπό την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις με ισχύ παροχής μέχρι 25 kVA που παύουν να εκπροσωπούνται από προμηθευτή ρεύματος.

 

 • Πώς υπάγονται οι πελάτες στον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας;

Η υπαγωγή στον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας διενεργείται αυτόματα για τον πελάτη εφόσον αδρανεί στην επιλογή παρόχου, δε βρίσκει καμία εταιρία που θα τον ηλεκτροδοτήσει ή έχει λήξει η περίοδος παραμονής του στον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου.

 

 • Με ποιες τιμές τιμολογούνται οι καταναλώσεις των πελατών που εκπροσωπούνται από τον Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας;

Οι εφαρμοζόμενες Χρεώσεις Προμήθειας Καθολικής Υπηρεσίας υπολογίζονται με βάση το τιμολόγιο Αναφοράς, προσαυξημένο κατά 12% ανά κατηγορία Πελατών.

 

 • Ποιος είναι υπεύθυνος για τις μετρήσεις κατανάλωσης;

Την ευθύνη των μετρήσεων για τους μετρητές χαμηλής τάσης την έχει ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). Για τη μέση τάση υπεύθυνος είναι ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ). Τις μετρήσεις αυτές, τις στέλνουν στους παρόχους οι οποίοι εκτελούν την τιμολόγηση.

 

 • Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος σε ποιόν πρέπει να απευθυνθώ;

Ο αρμόδιος φορέας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου είναι ο ΔΕΔΔΗΕ.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp

Γιατί Πανελλήνιο Ηλεκτρικό Ρεύμα