Νυχτερινό ρεύμα

Τα νοικοκυριά μπορούν να πετύχουν σημαντική εξοικονόμηση δαπανών από τη χρήση του νυχτερινού τιμολογίου κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.  Η τιμή στο νυχτερινό ρεύμα είναι εξαιρετικά μειωμένη ανά  kWh και παραμένει σταθερή ανεξαρτήτως της κατανάλωσης.

Οι εταιρείες ρεύματος δίνουν ένα οικονομικό κίνητρο στους καταναλωτές να χρησιμοποιήσουν σε εκτός ωρών αιχμής (off-peak) ρεύμα σε χαμηλότερη τιμή μονάδας.

Αυτό είναι το νυχτερινό ρεύμα και ενδείκνυται για χρήσεις συσκευών που καταναλώνουν αρκετή ηλεκτρική ενέργεια όπως τα κλιματιστικά, τα πλυντηρίων ρούχων και πιάτων, του θερμοσίφωνα κλπ.

Υπάρχουν δύο κατηγορίες μειωμένου ή νυχτερινού τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτή του τμηματικού ωραρίου και αυτή του συνεχούς.

 

Το τμηματικό ωράριο εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε όλους τους νέους καταναλωτές που ζητούν νυκτερινό τιμολόγιο και έχει δυο περιόδους:

  • Νυχτερινό ρεύμα Χειμερινής περιόδου: 1 Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου.

Από  02:00-08:00 και 15:00-17:00, για τους καταναλωτές που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών.

Από 02:00-08:00 και 15:30-17:30, για τους καταναλωτές των μη διασυνδεμένων νησιών με τμηματικό ωράριο.

  • Νυχτερινό ρεύμα Θερινής περιόδου: 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου.

Για όλους του καταναλωτές , ανεξαρτήτου περιοχής το ωράριο είναι από 23:00-07:00.

Το συνεχές δεν χορηγείται πλέον και ισχύει για τους καταναλωτές που έχουν νυχτερινό τιμολόγιο πριν το 1988 (εξαιρούνται οι καταναλωτές που στο μεταξύ έχουν ζητήσει την αλλαγή του). Ισχύει επίσης για τους κατοίκους περιοχών όπου δεν υπάρχει κατάλληλη τεχνική υποδομή του ΔΕΔΔΗΕ (Δίκτυο Διανομής) δηλαδή, μη ύπαρξη συστήματος Τηλεχειρισμού Ακουστικής Συχνότητας (ΤΑΣ).

Οι καταναλωτές που έχουν σήμερα το συνεχές ωράριο στο νυχτερινό ρεύμα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να το χρησιμοποιούν. Σε περίπτωση που θέλουν να το αλλάξουν σε τμηματικό μπορούν, αρκεί να το δηλώσουν στο αρμόδιο γραφείο της ΔΕΔΔΗΕ. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν θα μπορέσουν να επανέλθουν στο συνεχές ωράριο.

 

Το συνεχές ωράριο είναι για όλο το έτος από τις 23:00 έως 07:00.

Εκτός από την ΔΕΗ, δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά αρκετοί ενναλακτικοί πάροχοι ρεύματος όπως: Φυσικό Αέριο, Ήρων, Protergia, ΕΛΤΑ, NRG, ΚΕΝ, Elpedison, Watt & Volt, Volterra, Volton, ZeniΘ, OTESTATE, Green, ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ, ΕΛΙΝΟΙΛ κ.α.  Αρκετοί από αυτούς διαθέτουν ειδικά προγράμματα, με τα οποία παρέχουν τη φθηνότερη χρέωση ακόμη και 24 ώρες το 24ωρο.

 

Πόσο οικονομικό είναι το νυχτερινό τιμολόγιο;

Το νυχτερινό τιμολόγιο μας συμφέρει όταν χρησιμοποιούμε, κατά την διάρκεια που ισχύει το ωράριο,  ηλεκτρικές συσκευές που καταναλώνουν πολύ ρεύμα όπως  πλυντήριο ρούχων, πλυντήριο πιάτων, θερμοσίφωνα, ηλεκτρικό σίδερο, κλιματιστικά, ηλεκτρική κουζίνα κλπ.

Σημαντικό κέρδος έχουμε επίσης και από τις ηλεκτρικές συσκευές που λειτουργούν όλο το 24ώρο πχ (ψυγείο, καταψύκτης, ηλεκτρονικές συσκευές σε αναμονή κλπ.) γιατί το 1/3 της ενέργειας που καταναλώνουν θα  χρεώνεται με τη μειωμένη τιμή της νύχτας.

 

Πως θα δω αν έχω νυχτερινό ρεύμα;

Ο πιο ασφαλής τρόπος για να διαπιστώσουμε αν έχουμε φθηνό νυχτερινό ρεύμα είναι να ελέγξουμε τον μετρητή της παροχής. Εκεί θα πρέπει να υπάρχουν δύο κοντέρ. Το ένα θα φέρει την ένδειξη Κ και το άλλο την ένδειξη Μ. Αν ο δείκτης με την ένδειξη Μ (νυχτερινό τιμολόγιο) προχωρά, τότε σημαίνει ότι είναι ενεργοποιημένο το νυχτερινό ρεύμα.

Ο δεύτερος τρόπος έχει να κάνει με τον λογαριασμό. Αν προμηθευόμαστε ηλεκτρική ενέργεια από την ΔΕΗ ο λογαριασμός θα πρέπει να φέρει τον τίτλο ¨Γ1Ν Οικιακό Τιμολόγιο¨. Και στους εναλλακτικούς παρόχους όμως, θα πρέπει να υπάρχει αυτό το ¨Ν¨ δίπλα από τα προγράμματα που προσφέρουν οικονομικό νυχτερινό ρεύμα.

Επιπλέον στην πίσω όψη του εκκαθαριστικού λογαριασμού εμφανίζεται αναλυτικά η ¨πάγια χρέωση νύχτας¨ και ακριβώς από κάτω η χρέωση των κιλοβατώρων που έχουν καταναλωθεί τις ώρες του νυχτερινού ρεύματος.

 

Διαδικασία χορήγησης Οικιακού Νυχτερινού Τιμολογίου (με Χρονοχρέωση)

Στην περίπτωση που επιθυμούμε νυχτερινό τιμολόγιο απαιτείται η επίσκεψη στο αρμόδιο γραφείο εξυπηρέτησης για Υπηρεσίες Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, έχοντας μαζί μας ένα λογαριασμό ρεύματος, την αστυνομική  ταυτότητα και αποδεικτικό του ΑΦΜ, ώστε να υποβάλουμε την σχετική αίτηση. Θα πρέπει να καταβάλουμε ένα εφάπαξ ποσό των 34 ευρώ συν το ΦΠΑ για τη συμμετοχή μας στις δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο ΔΕΔΔΗΕ.

Τέλος πρέπει να επισκεφτούμε ένα οποιοδήποτε κατάστημα του παρόχου που προμηθευόμαστε ηλεκτρική ενέργεια, έχοντας μαζί μας την αστυνομική μας ταυτότητα και αποδεικτικό του ΑΦΜ, ώστε να υπογράψουμε νέα Σύμβαση Προμήθειας στο όνομά μας.

Εάν είμαστε ενοικιαστές, θα πρέπει να έχουμε εγγράφως και τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Τα νυχτερινό ρεύμα μας εξασφαλίζει οικονομία σε μεγάλο βαθμό και μόνο από το γεγονός ότι υπάρχουν ηλεκτρικές συσκευές που λειτουργούν όλο το 24ωρο.

Επιπλέον αν καταφέρουμε να χρησιμοποιούμε κάποιες ηλεκτρικές συσκευές στις ώρες του νυχτερινού τιμολογίου θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας και  πιο φθηνό ρεύμα.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on whatsapp